Bài 12. Tìm hiểu box-sizing

Box-sizing sẽ giúp bạn tùy chỉnh lại kích thước một phần tử đã bao gồm phần padding và border hoặc không bao gồm phần padding và border. https://www.youtube.com/watch?v=Lgz25Jr23TI Khi các bạn học qua Box Model trong CSS thì sẽ thấy…