Bài 8. Thẻ tạo liên kết và liên kết neo

Bài 8. Thẻ tạo liên kết và liên kết neo

Liên kết (link) là một phần quan trọng trong siêu văn bản để hỗ trợ người đọc tài liệu truy cập một tài liệu khác, cách tạo các đường liên kết trong HTML.

Thẻ tạo liên kết là thẻ html giúp tạo đường dẫn URL trên website giúp người dùng đi đến nội dung hoặc trang được định sẵn.

Một trong những nét đặc trưng của siêu văn bản là có những đường liên kết (link) tới một tài liệu khác thông qua địa đường dẫn đến tài liệu hoặc địa chỉ website. Để tạo ra các đường liên kết trong HTML ta sẽ sử dụng cặp thẻ<a> </a> chứa các tham số.  Xem ví dụ “thẻ tạo liên kết”:

<a href="http://thietkeweb.faq.edu.vn" title="Thiet ke web" target="_blank">nhấp vào đây</a>

Mặc dù thẻ <a> có rất nhiều thuộc tính nhưng ở trên là các thuộc tính thường dùng nhất hiện tại, bạn có thể tham khảo thêm các thuộc tính về thẻ <a> tại đây.

Ý nghĩa các thuộc tính:

  • href: Địa chỉ của tài liệu muốn liên kết đến, đây có thể là một đường dẫn thư mục hoặc địa chỉ website. Nếu bạn muốn truy cập một tài liệu trên cùng một cấp thư mục thì chỉ cần ghi tên-tập-tin.định dạng (ví dụ: gioi-thieu.html).
  • title: Tiêu đề của liên kết, tiêu đề sẽ hiển thị như một thông tin thêm khi rê chuột vào liên kết.
  • target: Xác định nơi mở tài liệu, nó có các giá trị như _blank (mở tài liệu trên cửa sổ mới), _self (mở tài liệu trên cửa sổ hiện tại, nếu bạn không khai báo thuộc tính target thì nó sẽ sử dụng giá trị này làm mặc định),  _top (mở tài liệu trong nội dung trang hiện tại), _parent (mở tài liệu trên khung trình duyệt mẹ của nó).

Và một điều bạn cần biết đó là nội dung trong cặp thẻ <a> có thể là một nội dung siêu văn bản nào, bao gồm các thẻ tiêu đề, hình ảnh,…

Liên kết neo (Anchor Link)

Liên kết neo nghĩa là một liên kết trong siêu văn bản sẽ dẫn đến một vị trí đặc biệt trong cùng tài liệu mà không phải tải lại hoặc mở một tài liệu mới. Một liên kết neo sẽ có hai phần:

  • Khu vực được neo, được khai báo bằng thẻ bất kỳ với thuộc tính id (ví dụ: <p id="noi-dung"> </p>).
  • Liên kết neo, được khai báo bằng thẻ <a> nhưng có thuộc tính là href nhưng giá trị là có dấu # và tên id của khu vực cần truy cập đến (ví dụ: <a href="#noi-dung">xem nội dung</a>).

Khi nhấp vào liên kết Xem thân bài thì nó sẽ tự động nhảy đến khu vực được gán thuộc tính id="than-bai".

Lời kết

Kết thúc bài thẻ tạo liên kết và liên kết neo, chắc chắn bạn đã nắm được làm sao để tạo ra các liên kết và liên kết neo trong trang chưa nào? Rất dễ dàng phải không, chỉ cần nhớ như vậy thôi là được rồi. Chúc bạn Học HTML thành công.


Website FAQ  »  Hỏi đáp thiết kế web »  Hỏi đáp lập trình web   »  Học HTML  »  Hỏi đáp lập trình HTML


Hoi dap thiet ke web  /  Hoi dap lap trinh web  /   Hoi dap lap trinh PHP  /  Hoi dap lap trinh HTML  /   Hoi dap lap trinh CSS  /  Hoi dap lap trinh Javascript  /  Hoi dap lap trinh MySQL  /  Hoi dap SEO /  Tai lieu thiet ke web  /  Tai lieu lap trinh web /  Huong dan hoc HTML

Chia sẻ bài viết

Bình luận