Serie học CSS và CSS3 cơ bản miễn phí có video tiếng Việt kèm theo, serie này các bạn sẽ học được các kỹ thuật về CSS cơ bản và cách dựng một layout website. Các kiến thức cơ bản CSS như thẻ div, thuộc tính background, float, margin, padding cho người mới bắt đầu. Blog hỗ trợ hỏi đáp CSS và trả lời trực tuyến mọi thắc mắc của bạn đọc.

Bài 12. Tìm hiểu box-sizing

Box-sizing sẽ giúp bạn tùy chỉnh lại kích thước một phần tử đã bao gồm phần padding và border hoặc không bao gồm phần padding và border. https://www.youtube.com/watch?v=Lgz25Jr23TI Khi các bạn học qua Box Model trong CSS thì sẽ thấy…