Bài 14. Chia cột với float và clear float

Bài 14. Chia cột với float và clear float

Tìm hiểu về cách chia cột bằng CSS trong website và clear float là gì, cách clear float chính xác để fix một số lỗi tràn khung khi float phần tử.

Chào mừng các bạn đến với một kỹ thuật rất quan trọng trong CSS Layout, mà đã từng làm nhiều người phải “sợ” nó, đó chính là học cách chia cột trên CSS. Có thể nói rằng, website bạn soạn ra bằng văn bản HTML sẽ luôn luôn có một cột duy nhất mà nếu bạn muốn làm một website có hai hoặc nhiều cột thì chắc chắn phải dùng đến CSS. Các bạn hãy tìm hiểu qua với các nội dung